Близо 12 000 ученици са включени в дуално обучение след стартирането му преди седем години. Ако през учебната 2016/2017 г. само 353 ученици започват обучение чрез работа, през сегашната учебна година те са вече 11 705. За този впечатляващ ръст съобщи

Към новината

44 млн. лева за закупуване на училищни автобуси отпусна правителството. Допълнителните средства за Министерството на образованието и науката са необходими, тъй като се налага обновяване на амортизирания автопарк. По този начин ще се гарантира безопас

Към новината

Отпада изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование. Това реши правителството, като прие промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните д

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМ.-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ УЧИТЕЛИТЕ ПРЕВРЪЩАТ УЧЕНИЦИТЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Към новината

02.12.2022

ОЩЕ БЛИЗО 700 000 ЛВ. ЗА ДЕЦА БЕЗ МЯСТО В ДЕТСКА ГРАДИНА

Към новината

30.11.2022

БЛИЗО 17 МЛН. ЛВ. ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Към новината

30.11.2022

УЧИЛИЩАТА ЩЕ ПОЛУЧВАТ ПО-БЪРЗО ПАРИ ЗА РЕМОНТИ

Към новината

30.11.2022

1,2 МЛН. ЛВ. ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БОРБА С БЕДСТВИЯТА

Към новината

30.11.2022

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+