Трябва да изградим отново връзката между училищния спорт и спортните федерации. За това призова министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на дискусия, посветена на дигитализацията на спорта и физическото развитие. Неин домакин б

Към новината

Процедурата за подбор на предложения за ремонт на ученически общежития по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) вече е открита, като крайният срок за кандидатстване е 16 юни 2023 г. 150 995 000 лева са предвидени по НПВУ за ремонти

Към новината

График на допълнителните матури по желание предлага Министерството на образованието и науката. Държавните зрелостни изпити ще се проведат в периода от 26 до 31 май, като днес за обществено обсъждане е публикуван проект на заповед с точните дати и нач

Към новината

АКТУАЛНО

НАД 16 000 УЧИТЕЛИ ДО 35 Г. В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Към новината

17.03.2023

МОН ЩЕ ПОДПОМОГНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ПЛОВДИВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Към новината

16.03.2023

СТУДЕНТИТЕ ЩЕ ЗАПЛАЩАТ СРЕДНО 1050 ЛВ. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Към новината

16.03.2023

НАД 10 МЛН. ЛЕВА ЗА СТРОЕЖ И РЕМОНТИ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Към новината

15.03.2023

ДО 40 МЛН. ЛВ. ЩЕ Е ДЪРЖАВНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Към новината

15.03.2023

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+