Общо образование

Начало » Общо образование

Електронни учебни помагала
Учебно-изпитни програми

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Препоръки за преподаване и изучаване на Холокоста

 

Препоръки за преподаване и изучаване на Холокоста (публ. 27.01.2021 г.)

Препоръките са изготвени от експерти от Международния алианс за възпоменание на Холокоста

Компетентностен подход
Безопасност на движението по пътищата (БДП)
Архив

Лого на Научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Тринадесета научнопрактическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

28 - 30 април 2020 г., гр. Монтана

Покана

Заявки за участие без доклад се подават до 06.03.2020 г.  (публ. 24.01.2020 г.)


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+