Преподаватели

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели

Подбор на преподавател по български език и литература за академичната 2023/2024 година в Прешовския университет, Словакия

Обява;

Заявление;

Формуляр.

Документите се подават в срок до 14 ноември 2023 г. (вторник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 30.10.2023 г.).


Подбор за преподавател по български народни танци в Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия, за учебната 2023/2024 година

В резултат на проведения подбор за преподавател по български народни танци в Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия, за обявеното място е класирана Маргарита Братоева Братоева (публ. 20.11.2023 г.)

Обява

Формуляр

В срок до 31 октомври 2023 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 12.10.2023 г.)


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2023/2024 година, както следва: (публ. 11.09.2023 г.)

1. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димитровград (Цариброд), Р Сърбия.

Обява

Формуляр

В срок до 19 септември 2023 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката. (публ. 11.09.2023 г.)


Обява за процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2023/2024 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 26.07.2023 г.)

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища за академичната 2023/2024 година, проведена на 4 октомври 2023 г. (публ. 13.10.2023 г.)

1. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан
2. Университет „Екс-Марсилия“, Марсилия
3. Люблянски университет
4. Западен университет, Тимишоара
5. Пекински университет за чужди езици
6. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брюсов“
7. Университет „Йотвьош Лоранд“, Будапеща

Обява за процедурата

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 11 септември 2023 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 26.07.2023 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения