Студенти

Начало » Документация » Конкурси » Студенти

Конкурс за предварителен подбор за отпускане на 5 (пет) броя едногодишни стипендии на български студенти, за изучаване на арабски език в Йордания през учебната 2023-2024 година (публ. 26.09.2023 г.)

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 11.10.2023 г. включително.
Събеседването ще се проведе на 18 октомври 2023 г. от 10,00 часа в МОН. За справки - тел. 02 9217 543, 02 424 1156.


Стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея  

Кандидатите трябва да изпратят по пощата или да занесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:00 ч. (българско време) на 9-и март 2023 г. (публ. 21.02.2023 г.)


Министерството на образованието и науката за конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение на студенти в чужбина през учебната 2023-2024 година (публ. 06.01.2023 г., актуализирано 24.01.2023 г.)

Обява

Срокът за подаване на документите зависи от конкурса, за който кандидатствате.


Информация за обучение на български граждани в Държавата Израел 

Повече информация

Документите на кандидатите следва да бъдат предоставени чрез посолствата на Израел в съответната държава в срок до 1 януари 2023 г. (публ. 16.11.2022 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения