Учители

Начало » Документация » Конкурси » Учители

Заповед № РД09-1443/ 07.07.2023 г. относно кадровото осигуряване на БСУ "Христо Ботев" - град Братислава за учебната 2023/2024 година, както следва:

1. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)“ – 1 място.
2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации и география и икономика)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 19 юли 2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 07.07.2023 г.)


Заповед № РД09-1261/ 23.06.2023 г. относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия, както следва:

1. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (математика с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по информатика и информационни технологии)“ – 1 място.
2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)“ – 1 място.
3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 19 юли 2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 23.06.2023 г.)


Заповед № РД09-1260/ 23.06.2023 г. относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република, както следва:

  1. За длъжността „учител, начален етап на основното образование“ – 1 място.
  2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (английски език)“ – 1 място.
  3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 19 юли 2023 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 23.06.2023 г.)


Заповед № РД09-681/ 27.03.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за „учител по английски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в средната степен (S1-S7) в Европейското училище – Брюксел ІV

Заявление за кандидатстване

Необходимите документи следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, електронно подписани, на електронен адрес [email protected] или лично, или чрез пълномощник в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване: 18 април 2023 г. (Обявата е публикувана на 06.04.2023 г.)


Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Бургас Ви канят да вземете участие в Петнадесетата научнопрактическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, 24 - 26 април 2023 г., гр. Бургас

Покана и програма (публ. 24.03.2023 г.)

Срокове: Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в Регионалното управление на образованието в съответната област в срок, определен от съответното РУО. 


Заповед № РД09-466/ 22.02.2023 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на подбор за заемане на вакантни позиции за учители в системата на Европейските училища

  1. Учител в детската градина на Европейското училище – Брюксел ІV
  2. Учител в началния етап (Р1 - Р5) на Европейското училище – Брюксел ІV
  3. Учител по математика и информационни технологии, с преподаване на английски език в средната степен (S1 - S7) на Европейското училище – Брюксел ІV

Заявление за кандидатстване

Необходимите документи следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, електронно подписани, на електронен адрес [email protected] или лично, или чрез пълномощник в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване: 6 март 2023 г.  (Обявата е публикувана на 23.02.2023 г.)


Заповед № РД09-249/02.02.2023 г. за кадровото осигуряване на Българското средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия (публ. 07.02.2023 г.)

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 30 дни от публикуването на обявата включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (публ. 07.02.2023 г.)


Заповед № РД09-5939/20.12.2022 г. за кадровото осигуряване на Българското средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 27 януари 2023 г. включително на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428) (публ. 21.12.2022 г.)


Покана за кандидатстване на ментори и талантливи младежи по програма „Global Talent Mentoring“ (публ. 28.09.2022 г.)

Calling all young STEMM enthusiasts! Develop your talents with the dynamic, international mentoring community of Global Talent Mentoring! (публ. 28.09.2022 г.)
Calling all STEMM experts! Mentors sought for a unique program: Become part of the dynamic international community of Global Talent Mentoring! (публ. 28.09.2022 г.)Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения