Справка за заетост на студентските общежития

Начало » Висше образование » Справки и прием във ВУ » Справка за заетост на студентските общежития

Справка за заетост на студентските общежития

Заетост на студентските общежития към дата 03 април 2023 г. (публ. 10.04.2023 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 30 ноември 2022 г. (публ. 22.12.2022 г.)

Заетост на общежитията съгласно чл. 4, ал. 6 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове към 19.04.2022 г. (публ. 03.05.2022 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 30 ноември 2021 г. (публ. 22.12.2021 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 31 март 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 31 ноември 2020 г. (публ. 21.12.2020 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 31 март 2020 г. (публ. 27.04.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения