Класиране

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране

Класиране за учебната 2022/2023 година

Резултати от националния кръг на Националното състезание по хореография „Фолклорна плетеница“ 3. – 4. юни 2023 г. (публ. 30.06.2023 г.)

Протокол за отборното класиране от националния кръг от състезанието по БДП през учебната 2022/2023 година (публ. 28.06.2023 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ. 22.06.2023 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в национално състезание за ключови компетентности по природни науки, 9 - 11.06.2023 г., Димитровград (публ. 15.06.2023 г.)

Протокол с класирането на Летен турнир по информатика (публ. 15.06.2023 г.)

Протокол с класирането на Летен турнир по информатика - момичета (публ. 15.06.2023 г.)

Протокол за класиране на участниците в Нациoналните пролетни състезания по информатика, В. Търново, 29 април 2023 г. (публ. 12.06.2023 г.)

Протокол за класиране при момичетата на Нациoналните пролетни състезания по информатика, В. Търново, 29 април 2023 г. (публ. 12.06.2023 г.)

Протокол за отборно класиране на националния кръг от Националното състезание по БДП за ученици (публ. 12.06.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците от национален конкурс „Бог е любов“ (публ. 22.05.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации (публ. 11.05.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ. 10.05.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в в националния кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 09.05.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в Нациoналните пролетни състезания по информатика (публ. 02.05.2023 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в Нациoналните пролетни състезания по информатика - момичета (публ. 02.05.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование (публ. 02.05.2023 г.)

Протокол от крайното класиране на националния кръг на Националното състезанието по компютърно моделиране (публ. 27.04.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по информационни технологии (публ. 26.04.2023 г., акт. 04.05.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по лингвистика (публ. 26.04.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците и лауреатите от националния кръг на олимпиадата по техническо чертане (публ. 25.04.2023 г., акт 25.05.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по физика (публ. 24.04.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците от Националното състезание „Практични финанси“ (публ. 19.04.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по математика (публ. 19.04.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по немски език (публ. 19.04.2023 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по български език и литература (публ. 18.04.2023 г.)

Протокол с класираните ученици за националния кръг на олимпиадата по гражданско образование (публ. 11.04.2023 г.)

Протоколи с индивидуалните и отборните резултати на участниците в 24. Национално състезание по химия и опазване на околната среда  „Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи“, Банско 2023 г. (публ. 10.04.2023 г., акт 12.04.2023 г.)

Протокол с класираните ученици, участвали в Националното състезание по компютърни мрежи (публ. 06.04.2023 г.)

Протокол на допуснатите проекти за участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ (публ. 05.04.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по география и икономика (публ. 05.04.2023 г.)

Протокол на допуснатите проекти за участие в националния кръг на олимпиадата по информационни технологии (публ. 04.04.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 03.04.2023 г., акт. 04.04.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците от Пролетно математическо състезание за ученици от V до VII клас (публ. 03.04.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците от Пролетно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас (публ. 03.04.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по техническо чертане (публ. 30.03.2023 г., акт . 06.04.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 30.03.2023 г.)

Протокол с окончателните резултати на учениците и лауреатите от националния кръг на Националното състезание по финансова грамотност (публ. 29.03.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. на 29.03.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 27.03.2023 г.)

Протоколи с имената на учениците от VII, X и XII клас, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации (публ. 27.03.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по философия (публ. 27.03.2023 г.)

Протокол за лауреатите, оценките и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 24.03.2023 г.)

Протокол за явилите се участници на национален кръг и техните резултати на Националното състезание „Ключът на музиката“ (публ. 22.03.2023 г.)

Протоколи за лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда (публ. 22.03.2023 г.)

Протоколи с индивидуалното и отборното класиране на учениците от националния кръг на състезанието по професия „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 21.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на състезанието по професия „Най-добър млад керамик“ (публ. 20.03.2023 г.)

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по математика ученици от 7. клас (публ. 20.03.2023 г.)

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по математика ученици, възрастова група VIII – XII клас (публ. 20.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по физика (публ. 17.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по немски език (публ. 17.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по български език и литература (публ. 16.03.2023 г.)

Протокол на допуснатите до национален кръг участници в националната олимпиада по география и икономика (публ. 16.03.2023 г., акт. 17.03.2023 г.)

Протокол за лауреатите и за класирането на националния кръг на Националната олимпиада по информатика, 11 - 12 март 2023 г. (публ. 15.03.2023 г.)
Протокол за класиране на национален кръг на Националната олимпиада по информатика, момичета, 11 - 12 март 2023 г. (публ. 15.03.2023 г.)

Протокол за учениците, предложени от Националната комисия за ЛАУРЕАТИ на националната олимпиада по руски език (публ. 15.03.2023 г.)

Списък с класираните професионални гимназии за участие в националното състезание „Млади таланти в модата“ (публ. 14.03.2023 г.)

Протокол с окончателните резултати от националния кръг на олимпиадата по руски език (публ. 14.03.2023 г., акт. 15.03.2023 г.)

Протокол с учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по лингвистика (публ. 13.03.2023 г.)

Протокол с учениците от IV клас, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ (публ. 13.03.2023 г.)

Протокол с учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 10.03.2023 г.)

Протокол с учениците, допуснати до националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране (публ. 10.03.2023 г.)

Протокол с учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 10.03.2023 г.)

Протокол с окончателните резултати на учениците, класирани за участие в националния кръг на Националното състезание по финансова грамотност (публ. 10.03.2023 г., акт.13.03.2023 г.)

Протокол с резултати от Пролетното национално състезание по физика, 04-06.03.2023 г., гр. Варна (публ.09.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по философия (публ.08.03.2023 г.)

Списък с класираните професионални гимназии за участие в националното състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор“ (публ. 07.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда (публ.02.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на състезанието по професия „Най-добър млад заварчик“ (публ.02.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на допуснатите ученици до национален кръг на състезанието по професия „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 28.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 28.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 28.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. 27.02.2023 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 24.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по информатика (публ. 22.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2022-2023 година (публ. 21.02.2023 г.)

Протокол от Националното състезание „Tурнир на младите физици“ (публ. 09.02.2023 г.)

Протокол за резултатите от Националното зимно математическо състезание, 27-29.01.2023 г. (публ. 03.02.2023 г.)

Протокол за резултатите от Националното състезание по лингвистика, 2023 г. (публ. 25.01.2023 г.)

Протокол за класирането на Нациoналния есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов", 2 - 4 декември 2022 г., гр. София (публ. 06.12.2022 г.)

Протокол за класирането на Нациoналния есенен турнир по информатика, Шумен, 25-27 ноември 2022 г. (публ. 29.11.2022 г.)

Протокол за класирането на момичетата, участвали в Нациoналния есенен турнир по информатика, Шумен, 25-27 ноември 2022 г.

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 24.11.2022 г.)

Протоколи с резултатите на учениците от XX национално състезание по природни науки и екология, проведено в периода 19-20.11.2022 г. в гр. Копривщица (публ. 22.11.2022 г.)

Протокол за резултатите от националния кръг на  Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 18.11.2022 г.)

Протокол с резултатите от Есенното национално състезание по физика, проведено в периода 11.11 - 13.11.2022 г. в гр. Сливен (публ. 14.11.2022 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание (публ. 10.11.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения