Класиране

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране

Класиране за учебната 2022/2023 година

Протоколи с индивидуалното и отборното класиране на учениците от националния кръг на състезанието по професия „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 21.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на състезанието по професия „Най-добър млад керамик“ (публ. 20.03.2023 г.)

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по математика ученици от 7. клас (публ. 20.03.2023 г.)

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по математика ученици, възрастова група VIII – XII клас (публ. 20.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по физика (публ. 17.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по немски език (публ. 17.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по български език и литература (публ. 16.03.2023 г.)

Протокол на допуснатите до национален кръг участници в националната олимпиада по география и икономика (публ. 16.03.2023 г., акт. 17.03.2023 г.)

Протокол за лауреатите и за класирането на националния кръг на Националната олимпиада по информатика, 11 - 12 март 2023 г. (публ. 15.03.2023 г.)
Протокол за класиране на национален кръг на Националната олимпиада по информатика, момичета, 11 - 12 март 2023 г. (публ. 15.03.2023 г.)

Протокол за учениците, предложени от Националната комисия за ЛАУРЕАТИ на националната олимпиада по руски език (публ. 15.03.2023 г.)

Списък с класираните професионални гимназии за участие в националното състезание „Млади таланти в модата“ (публ. 14.03.2023 г.)

Протокол с окончателните резултати от националния кръг на олимпиадата по руски език (публ. 14.03.2023 г., акт. 15.03.2023 г.)

Протокол с учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по лингвистика (публ. 13.03.2023 г.)

Протокол с учениците от IV клас, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ (публ. 13.03.2023 г.)

Протокол с учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 10.03.2023 г.)

Протокол с учениците, допуснати до националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране (публ. 10.03.2023 г.)

Протокол с учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 10.03.2023 г.)

Протокол с окончателните резултати на учениците, класирани за участие в националния кръг на Националното състезание по финансова грамотност (публ. 10.03.2023 г., акт.13.03.2023 г.)

Протокол с резултати от Пролетното национално състезание по физика, 04-06.03.2023 г., гр. Варна (публ.09.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по философия (публ.08.03.2023 г.)

Списък с класираните професионални гимназии за участие в националното състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор“ (публ. 07.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда (публ.02.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на състезанието по професия „Най-добър млад заварчик“ (публ.02.03.2023 г.)

Протокол с резултатите на допуснатите ученици до национален кръг на състезанието по професия „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 28.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 28.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 28.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. 27.02.2023 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 24.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по информатика (публ. 22.02.2023 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2022-2023 година (публ. 21.02.2023 г.)

Протокол от Националното състезание „Tурнир на младите физици“ (публ. 09.02.2023 г.)

Протокол за резултатите от Националното зимно математическо състезание, 27-29.01.2023 г. (публ. 03.02.2023 г.)

Протокол за резултатите от Националното състезание по лингвистика, 2023 г. (публ. 25.01.2023 г.)

Протокол за класирането на Нациoналния есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов", 2 - 4 декември 2022 г., гр. София (публ. 06.12.2022 г.)

Протокол за класирането на Нациoналния есенен турнир по информатика, Шумен, 25-27 ноември 2022 г. (публ. 29.11.2022 г.)

Протокол за класирането на момичетата, участвали в Нациoналния есенен турнир по информатика, Шумен, 25-27 ноември 2022 г.

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 24.11.2022 г.)

Протоколи с резултатите на учениците от XX национално състезание по природни науки и екология, проведено в периода 19-20.11.2022 г. в гр. Копривщица (публ. 22.11.2022 г.)

Протокол за резултатите от националния кръг на  Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 18.11.2022 г.)

Протокол с резултатите от Есенното национално състезание по физика, проведено в периода 11.11 - 13.11.2022 г. в гр. Сливен (публ. 14.11.2022 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание (публ. 10.11.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+