Награда на фондацията „Герда Хенгел“

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Архив 2018 » Награда на фондацията „Герда Хенгел“

Награда на фондацията „Герда Хенгел“ за изключителни изследвания в областта на историческите хуманитарни науки

На всеки две години фондация „Герда Хенгел“ връчва наградата Герда Хенгел за изключителни изследвания в областта на историческите хуманитарни науки.

Фондацията „Герда Хенкел“ е учредена през 1976 г. от Лиза Маскел в памет на нейната майка Герда Хенкел, която е внучка на основателя на компанията Хенкел и Сие (създадена през 1876 г. в гр. Аахен). Фондацията отпуска изследователски и докторантски стипендии в различни исторически области – история, история на правото, история на изкуството и др. По данни на фондацията над 6 600 проекта са били подкрепени от 1977 г. досега на стойност 160 млн. евро. В последните години се обръща внимание на интердисциплинарни проекти и на проекти, изследващи предизвикателствата на глобализиращия се свят в направление „Ислям, модерните национални държави и транснационалните движения“.

Настоятелството на фондацията отправя покана за номиниране за наградата през 2018 г. на учени от областите археология, история на изкуството, история, история на науката, история на правото, праистория и ранна история и исторически ислямски изследвания.

Всяка номинираща институция може да номинира само един кандидат. Пакетът от документи включва надлежно подписано мотивационно становище, биография на кандидата и списък на неговите най-важни академични публикации през последните 5 години. Документите трябва да бъдат на английски или немски език.    

Наградата е на стойност 100 000 евро. Кандидатите следва да бъдат номинирани до 19 януари 2018 г. чрез онлайн формуляр на адрес: https://gerda-henkel-stiftung.de/prize2018/form.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения