Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2026 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2026 г.

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2026 (публ. 09.10.2023 г.)

Съобщение за стартиране на дейностите; (публ. 09.10.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване „Формуляр Пристрояване М1“; (публ. 09.10.2023 г.)

Формуляр за кандидатстване „Формуляр Пристрояване М2“. (публ. 09.10.2023 г.)


Ръководител: Даниела Денчева – началник отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“

Лица за контакт:
• Мадлена Кръстева-Иванова – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 673, e-mail: [email protected];
• Филип Дамянов – главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 496, e-mail: [email protected];
• Екатерина Димитрова – старши експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 521, e-mail: [email protected];
• Антоанета Кьосева - старши експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 650, e-mail: [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения