Геологически институт

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Геологически институт

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Геологически институт

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Петрология
Акредитация валидна до: 20.07.2026 г.
Оценка: 9,34
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 20.07.2026 г.
Оценка: 9,31
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Хидрогеология 
Акредитация валидна до: 13.07.2026 г.
Оценка: 9,49
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Инженерна геология
Акредитация валидна до: 13.07.2026 г.
Оценка: 9,23
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Геотектоника
Акредитация валидна до: 13.07.2025 г.
Оценка: 8,61
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Регионална геология
Акредитация валидна до: 13.07.2026 г.
Оценка: 9,46
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Палеонтология и стратиграфия
Акредитация валидна до: 29.06.2025 г.
Оценка: 
8,90

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Литология
Акредитация валидна до: 29.06.2025 г.
Оценка: 8,30

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Геохимия
Акредитация валидна до: 29.06.2026 г.
Оценка: 9,18

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения