Институт за изследване на изкуствата

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за изследване на изкуствата

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на изкуствата

Професионално направление: 8.1 Теория на изкуствата, област на висше образование 8. Изкуства
Докторска програма: Изкуствознание и изобразителни изкуства
Акредитация валидна до: 14.10.2026 г.
Оценка: 9,12
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства
Докторска програма: Кинознание, киноизкуство и телевизия
Акредитация валидна до: 14.10.2026 г.
Оценка: 9,06
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 8.4 Театрално и филмово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства
Докторска програма: Театрознание и театрално изкуство
Акредитация валидна до: 14.10.2026 г.
Оценка: 9,07
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 8.3 Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства
Докторска програма: Музикознание, музикално и танцово изкуство
Акредитация валидна до14.10.2026 г.
Оценка: 9.09
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: 
Теория и история на архитектурата
Акредитация валидна до: 
09.02.2024 г.
Оценка: 
9,19

 

Докторска програма: Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
Не дава акредитация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения