Институт за изследване на населението и човека

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за изследване на населението и човека

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на населението и човека

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Оценка: 9,23
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Трудова и организационна психология
Оценка: 9,14
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психология на развитието и образованието
Оценка: 9,20
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 06.06.2023 г.)

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Социология
Оценка: 8,77
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Социална психология
Оценка: 9,28
Акредитацията е дадена на: 24.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Консултативна психология
Оценка: 8,96
Акредитацията е дадена на: 24.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: История на България (Историческа демография)
Акредитация валидна до: 18.11.2025 г.
Оценка: 8,91
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 16.12.2024 г.
Оценка: 8,66 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения