Институт за икономически изследвания

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за икономически изследвания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за икономически изследвания

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство)
Акредитация валидна до: 10.02.2027 г.
Оценка: 9,17 
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и международни икономически отношение
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,39 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Икономика и управление
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,10 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,25
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 16.12.2024 г.
Оценка: 8,19

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Политическа икономика (икономикс)
Акредитация валидна до: 16.12.2024 г.
Оценка: 8,10

 

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Маркетинг
Акредитация валидна до: 29.04.2020 г.
Оценка: 8,08

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения