Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Хелиофизика
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,16

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Астрофизика и звездна астрономия
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,56

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Астрономия и небесна механика
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,30

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения