Институт за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за балканистика с център по тракология "Проф. Александър Фол"

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: Не дава акредитация 
Оценка: 7,78
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Балкански литератури и култури
Акредитация валидна до: 28.10.2025 г.
Оценка: 8,96
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Стара история и тракология
Акредитация валидна до02.12.2026 г.
Оценка: 9,19
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до02.12.2026 г.
Оценка: 9,05
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Нова и най-нова обща история
Акредитация валидна до: 02.12.2026 г.
Оценка: 9,30 
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Средновековна обща история
Акредитация валидна до: 18.09.2024 г.
Оценка: 8,63

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,55

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения