Институт за космически изследвания и технологии

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за космически изследвания и технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за космически изследвания и технологии

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 
Оценка: 9,37
Акредитацията е дадена на: 23.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,52
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма:  Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,44 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма:  Астрофизика и звездна астрономия
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,09 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати
Акредитация валидна до: 20.07.2024 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,72

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения