Национален институт по метеорология и хидрология

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Национален институт по метеорология и хидрология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален институт по метеорология и хидрология

Професионално направление: 4.4 Науки за Земята, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Метеорология
Акредитация валидна до: 28.01.2027 г.
Оценка: 9,45 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,36

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до14.04.2020 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Инженерна хидрогеология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до22.01.2016 г.
Оценка: много добра

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения