Земеделски институт - Шумен

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Земеделски институт - Шумен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Земеделски институт - Шумен

Професионално направление: 6.3 Животновъдство 
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Оценка: 8,02
Акредитацията е дадена на: 04.08.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3 Животновъдство 
Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Оценка: 8,03
Акредитацията е дадена на: 04.08.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.3 Животновъдство 
Докторска програма: Свиневъдство
Оценка: 8,05
Акредитацията е дадена на: 04.08.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)


Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до: 28.02.2024 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2021 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,19

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,07

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Свиневъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,38


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения