Стипендии, Хърватия, 2018-2019

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2018 » Стипендии, Хърватия, 2018-2019

Информация за стипендии за студентски програми, специализации, научни изследвания и летни езикови курсове за български граждани в Република Хърватия през академичната 2018-2019 година

Агенцията за мобилност и програми на Европейския съюз към Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия, информира за обявен конкурс за стипендии за чуждестранни студенти за академичната 2018-2019 година.

Съгласно подписаната Програма за сътрудничество, хърватската страна предлага:

  1. Стипендии за студентски програми (за образователно-квалификационните степени „бакалавър и/или „магистър“) и следдипломни специализации в областта на хърватския език и литература за срок от един семестър (общо две стипендии);
  2. Стипендии за специализации/научни изследвания с продължителност от 1 до 2 месеца. Стипендиите са предназначени за всички области с обща продължителност до осем месеца;
  3. Стипендии за летни езикови курсове по хърватски език и литература (общо четири стипендии).

Конкурсът е отворен до 16.03.2018 г. Кандидатите следва да попълнят онлайн образец на интернет-страницата http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/ .

Попълненият образец на хартиен носител, както и цялостната необходима документация съгласно условията на конкурса следва да се изпратят в два екземпляра най-късно до 23 март 2018 г. на адрес:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska 26
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Кандидатите могат да намерят допълнителна информация относно стипендиите на интернет-страниците:

https://mzo.hr/en/scholarships-republic-croatia-call-applications-20182019

и

http://www.mobilnost.hr/en/content/bilateral-programmes-of-mobility-in-higher-education/#eng-bil.

Контакт за допълнителни въпроси: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения