Ученическо четене „Да открием Чудомир“ - 2018

Начало » За българите зад граница » Роден език и култура зад граница » Архив » Ученическо четене „Да открием Чудомир“ - 2018

Ученическо четене „Да открием Чудомир“- 2018 г.

Могат да участват всички български неделни училища в чужбина.

Чудомирови празници - Казанлък са ежегодни и се провеждат от 25.03. до 01.04. Миналата  година за първи път в програмата им бе включена проявата „Национално ученическо четене на Чудомирови разкази - Да открием Чудомир“. То  цели популяризиране живота и творчеството на нашия именит съгражданин - писателя, художника и общественика Димитър Чорбаджийски-Чудомир. За целта е създадена страница в интернет  https://chudomir.kazanlak.com/,  където са поместени 13 разказа, илюстрирани с картини на автора, както и представяне на самия творец.
През периода от 20 до 24 март 2017г.  българските ученици четоха Чудомир. При нас пристигна информация за участие от 93 училища в България и от 3 български неделни училища в чужбина - гр. Ксанти, гр.Александруполи и гр.Орестиада, които работят към Културно-просветното дружество на българите в гр.Александруполи, РГърция.Този заявен интерес ни насочи да потърсим съдействието за обявяване на ученическо четене сред българските неделни училища в чужбина, финансово подпомагани от МОН.

Надяваме се всички заедно да работим за една обща кауза – популяризиране творчеството на Димитър Христов Чорбаджийски – Чудомир, което кореспондира и с националната стратегия  на МОН в периода ( 2014 –2020г. ) за насърчаване и повишаване на грамотността.

И както казва Чудомир „ Ако сатирата е хирургическият нож, то хуморът е сладкият мехлем за раната.“ Не остава друго освен да си пожелаем този сладък мехлем да се произвежда масово и да се продава под път и над път, защото у нас има още много рани за лекуване.

Условия за участие:

В ученическото четене „Да открием Чудомир“ – 2018 могат да участват всички български неделни училища в чужбина.

За целта е необходимо да организират събитие – четене на Чудомир в периода 25.02. – 25.03.2018 г.

Разказите могат да се четат, както от сайта на организаторите  https://chudomir.kazanlak.com/ така и от хартиен носител.

Могат да се изготвят презентации, видео клипове, драматизации, конкурси, послания към Чудомир и др.

Подготвените материали да се изпращат само на e-mail: [email protected]

Колкото по-оригинално и креативно е събитието и колкото повече са участниците, толкова по-близо е победата.

Най-добрите три събития ще получат томове с избрани съчинения на Чудомир за библиотеките при училищата.

Всички участници ще получат безплатен ваучер за беседа и прожекция на филм при посещение в Литературно-художествен музей „Чудомир“ в гр. Казанлък, ул. „Трапезица“  №6, през 2018 г.


Чудомир е смешен, интересен, актуален и вечен – заслужава да го познавате. ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения