Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2015 г.

Начало » Бюджети и финансови отчети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ » Архив » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2015 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на МОН към 31.12.2015 г.

Отчети за четвърто тримесечие на 2015 г. на ДВУ

Отчети за четвърто тримесечие на 2015 г. на БАН

Отчети на ДВУ към 31.12.2015 г.

Отчети на БАН към 31.12.2015 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА МОН КЪМ 31.12.2015 Г.

Месечен отчет на МОН към 31.11.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец ноември на 2015 г.

Отчети на БАН за месец ноември на 2015 г.

Месечен отчет на МОН към 31.10.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец октомври на 2015 г.

Отчети на БАН за месец октомври на 2015 г.

Тримесечен отчет на МОН към 30.9.2015 г.

Отчети за третото тримесечие на 2015 г. на ДВУ

Отчети за третото тримесечие за 2015 г. на БАН

Отчети на МОН към 30.09.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец септември на 2015 г.

Отчети на БАН за месец септември на 2015 г.

Отчети на МОН към 31.08.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец август на 2015 г.

Отчети на БАН за месец август на 2015 г.

Отчети на МОН към 31.07.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец юли на 2015 г

Отчети на БАН за месец юли на 2015 г.

Отчети на МОН за второто тримесечие на 2015 г. към 30.06.2015 г.

Отчети на ДВУ за второто тримесечие на 2015 г.

Отчети на БАН за второто тримесечие на 2015 г.

Отчети НА МОН КЪМ 30 юни 2015 г.

Отчети на ДВУ за месец ЮНИ на 2015 г.

Отчети на БАН за месец ЮНИ на 2015 г.

Отчети НА МОН КЪМ 31.05.2015 г.

Oтчети на ДВУ към 31.05.2015 г.

Отчети на БАН към 31.05.2015 г.

Отчети на МОН към 30.04.2015 г.

Отчети на ДВУ към 30.04.2015 г.

Отчетите на БАН към 30.04.2015 г.

тримесечни Отчети на МОН към 31.03.2015 г.

Отчети на ДВУ за първото тримесечие на 2015 г.

Отчети на БАН към първото тримесечие на 2015 г.

Отчети на МОН към 31.03.2015 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2015 г.

Отчети на БАН към 31.03.2015 г.

Отчети на МОН към 28.02.2015 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2015 г.

Отчети на БАН към 28.02.2015 г.

Отчети на МОН към 31.01.2015 г.

Отчетите на ДВУ към 31.01.2015 г.

Отчети на БАН към 31.01.2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения