Одобрени проекти - Компонент 4

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Одобрени проекти - Компонент 4

Компонент 4


Проект BG06-C4 „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” Столична община, Район "Красна поляна"

Бюджет на проекта: 359 240 евро

Основна цел на проект: Изграждане на кухня, столова и две класни стаи в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков”.Създаване на ефективен модел за адекватна предучилищна подготовка на 50 деца от ромската общност в кв. „Факултета”на възраст между 4-6 години.

Специфични цели на проекта:

  • Разширяване на мрежата от допълнителни педагогически и социално психологически услуги за постигане на ранна интеграция на децата;
  • Провеждане на допълнителни обучения по български език за доброто му овладяване, като предпоставка за успешно справяне с училищния материал;
  • Придобиване на училищни навици на децата чрез интерактивно обучение в мултифункционалните кабинети;
  • Формиране на умения за здравословен начин на живот, включващо здравословно хранене на 50 деца от двете групи в новите кабинети и 100 шестгодишни деца от подготвителните групи в подходяща обстановка в новата столова в 75 ОУ „Тодор Каблешков”;
  • Работа на терен с ромските родители, осъществявана от ромския медиатор по проекта. Стимулиране на ромските родители за активно включване в образователния процес;
  • Съхранение и развитие на културната идентичност на децата чрез организиране на съвместни прояви с другите детски заведения в район „Красна поляна”;
  • Консултации с психолог, логопед и профилактични прегледи и спортни занимания на децата.

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://75ou.bulgariahost.com/bg/.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения