Заключително събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Заключително събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Заключително събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Днес се проведе заключителното събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск".

Приветствие направиха инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Грете Йодегорд, съветник по Финансовия и Норвежкия механизъм на ЕИП, Норвежко посолство Букурещ, г-жа Катя Долгова-Дрейер, Съвет на Европа и г-жа Даниела Цонева, НКЗ. Сред официалните ни гости бяха представители от проектите, финансирани по Програмата, представители на Румънския Програмен оператор и др. Във втората част на събитието бяха формирани работни групи между представители на младежките центрове и други Програмни оператори.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения