Архив за учебната 2017/2018 година

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания » Архив за учебната 2017/2018 година


Учебна 2017/2018 година

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-682/11.04.2018 г. за изменение на Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г.

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2017/2018 година

Регламенти на национални състезания за учебната 2017/2018 година

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2017/2018 година

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения