Астрономия

Начало » Олимпиади и състезания » Изпитни материали и решения » Архив "Изпитни материали и решения по предмети за олимпиади и национални състезания" » Астрономия


Астрономия


Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2017-2018 година


Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2016-2017 година


Учебна 2015-2016 година

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2015-2016 година

Критерии за оценяване на темата за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015-2016 учебна година


Учебна 2014/2015 година

Теми за общински кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/2015 година


Учебна 2013/2014 година


Учебна 2012/2013 година


Учебна 2011/2012 година


 Учебна 2010/2011 година


Учебна 2009/2010 година


Учебна 2008/2009 година


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения