Черна гора

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Черна гора

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието

обн. - ДВ. бр.4 от 14 януари 2022 г., в сила от 8 декември 2021 г., одобрено с Решение № 781 от 11 ноември 2021 г. на Министерския съвет


Програма за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката на Черна гора  

обн. - ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г., в сила от 22.07.2015 г. , одобрена с Решение № 435 на МС от 12.06.2015 г.


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за научно-техническо сътрудничество  

обн. - ДВ, бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 17.05.2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения