Русия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Русия

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Руската федерация за периода 2008-2010 г.

Подписана на 18.01.2008 г.

Срок на действие: В сила от: 18.01.2008 г. – 31.12.2010 г.

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация

ДВ, бр. 102 от 18.12.1992 г.

Спогодба между правителството на Руската федерация и правителството на Р България за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката

Подписан на 19.04.1993 г.

Спогодба за културно и научно сътрудничество между СССР и НР България   

Подписан на 19.07.1966 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения