Полша

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Полша

Програма за сътрудничество между Правителството на Република България и Правителството на Република Полша в областта на културата, образованието и спорта за периода 2022 – 2025 г.

Одобрена с РМС № 238/15.04.2022 г. Подписана на 19 април 2022 г., в сила от същата дата. 

(публ. 03.04.2023 г.)


Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 г.

Одобрена с РМС № 476 от 9.07.2018 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката,
обн. - ДВ, бр. 54 от 9.07.2019 г.,

Срок на действие: в сила 30 дни от датата на подписването 27 юни 2019 г.

(публ. 21.02.2020 г.)


Архив


Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между министерството на образованието и науката на Р България и министерството на науката и висшето образование на Р Полша за периода 2006-2010 г.

(подписана на 13 февруари 2006 г.)

Валидна по силата на нота, получена от МВнР с наш № 0206-99/10.02.2017 г. и получена открита грама от Посолство Варшава с наш номер 08-859/04.12.2017 г.    

Двустранно сътрудничество в областта на образованието се осъществява, въпреки че Програмата е изтеклата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения