Молдова

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Молдова

Протокол за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова

В сила от 05 декември 2008 г.

Срок на действие: 3 г., като автоматично се продължава за нов следващ тригодишен период


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова

обн. - ДВ, бр. 20 от 08.03.2005 г.


АРХИВ


Протокол за сътрудничество между министерството на образованието и науката на Република България и министерството на просветата и младежта на Република Молдова за периода 2002 -2004

обн. - ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2004 г.
(Одобрен с извлечение от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 5 септември 2002 г. В сила от 18  септември 2003 г.)

Срок на действие: 3 г., като автоматично се продължава за нов следващ тригодишен период 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения