04.05.2018 г. Лятната олимпийска академия

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Архив 2018 » 04.05.2018 г. Лятната олимпийска академия

Европейска асоциация за международни проучвания организира Лятната олимпийска академия


В периода 8-18.07.2018 г. в Нафплион, Югоизточна Гърция, ще се проведе 17. Лятната олимпийска академия, организирана от Европейска асоциация за международни проучвания.

Академията представлява интензивно лятно училище по сравнителна и международна политика, като през 2018 г. ще се състои от шест цикъла. Основната цел е да направи преглед на най-новите събития в областта на конфликтите и тероризма. При изследването на пресечната точка на широкомащабни колективни действия и политическо насилие ще се разгледа широк кръг от теми, включително причините и динамиката на гражданската война, етнически конфликти, геноцид, бунтове и тероризъм, логиката на формирането на бунтовнически групи, както и динамиката на насилието след конфликта, поддържането на мира и изграждането на мир. Географският фокус ще отразява разнообразния опит на преподавателя. Неразделна част от курса е семинар, в който студентите могат да представят текущите си проучвания и да получат обратна връзка.

Сред целите на Академията са също изграждането на международни мрежи на сътрудничество и представянето на Гърция и културното ú наследство в чужбина.

Крайният срок за кандидатстване е 4 май 2018 г.

Повече информация може да бъде намерена на сайта на Лятната олимпийска академия: http://olympiasummeracademy.org.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения