Албания

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Албания

Спогодбата между Правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за културно и научно сътрудничество, подписана в София на 13 март 1990 г.


Спогодба между правителството на Република България и Правителството на Република Албания за взаимно признаване на документите за образование и научните степени от март 2004 г.


ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина


Архив


Програма между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012-2014 г.

/с изтекъл срок на действие; нейното действие е продължено от албанската страна чрез изпращане на ноти/

обн. - ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.

Валидна до 31 декември 2014 г. с изтекъл срок на действие; но албанската страна е изпратила ноти, с които е продължила нейното действие


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения