Изпитни материали за ДЗИ - 2018 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Изпитни материали за ДЗИ по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2018 г.

Държавни зрелостни изпити, август 2018 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, август 2018 г.

Химия и опазване на околната среда, 29 август 2018 г.

Физика и астрономия, 29 август 2018 г.

Биология и здравно образование, 29 август 2018 г.

География и икономика, 29 август 2018 г.

Цикъл "Философия", 29 август 2018 г.

История и цивилизация, 29 август 2018 г.

Италиански език, 29 август 2018 г.

Испански език, 29 август 2018 г.

Руски език, 29 август 2018 г.

Немски език, 29 август 2018 г.

Френски език, 29 август 2018 г.

Английски език, 29 август 2018 г.

Математика, 29 август 2018 г.

Български език и литература, 28 август 2018 г.

Държавни зрелостни изпити, май 2018 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2018 г.

Химия, 1 юни 2018 г.

История, 1 юни 2018 г.

Испански език, 31 май 2018 г.

Италиански език, 31 май 2018 г.

Френски език, 31 май 2018 г.

География и икономика, 31 май 2018 г.

Физика и астрономия, 31 май 2018 г.

Биология и здравно образование, 30 май 2018 г.

Английски език, 30 май 2018 г.

Математика, 29 май 2018 г.

Немски език, 29 май 2018 г.

Руски език, 29 май 2018 г.

Цикъл "Философия", 29 май 2018 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2018 г.

Испански език, 23 май 2018 г.

Италиански език, 23 май 2018 г.

Английски език, 23 май 2018 г.

Немски език, 23 май 2018 г.

Руски език, 23 май 2018 г.

Френски език, 23 май 2018 г.

Цикъл "Философия", 23 май 2018 г.

Биология и здравно образование, 23 май 2018 г.

Математика, 23 май 2018 г.

География и икономика, 23 май 2018 г.

Химия и опазване на околната среда, 23 май 2018 г.а

Физика и астрономия, 23 май 2018 г.

История и цивилизация, 23 май 2018 г.

Български език и литература, 21 май 2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения