Започва новият програмен период за финансиране на проекти по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. » Започва новият програмен период за финансиране на проекти по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Започва новият програмен период за финансиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

На 23 май 2018 г. беше подписано споразумение между Република България и страните-донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), с което официално стартира изпълнението на програмите, финансирани по този механизъм в периода 2014-2021 година.

Министерството на образованието и науката ще управлява най-голямата от новите програми – програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чийто общ бюджет е в размер на 41 176 471 евро.

На церемонията по подписването, заместник-министърът на образованието и науката г-жа Таня Михайлова благодари на страните-донори за предоставените средства и ги увери, че тези средства ще бъдат използвани както за надграждане на постигнатото досега чрез проектите, финансирани по този фонд, така и за осъществяването на нови интересни инициативи с устойчив социален ефект.

В събитието, което отбеляза и 10 години от действието на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в България, взеха участие също заместник министър-председателят Томислав Дончев и държавният секретар на Кралство Норвегия Ингвилд Стуб.

Повече за събитието можете да научите тук: https://www.eeagrants.bg/novini/startirat-prvite-programi-ot-noviya-programen-period-po-fm-na-eip-i-nfm-2014-2021-g.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения