Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.


За контакти с Програмния оператор:
дирекция „Външни европейски програми“
1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 2
e-mail: [email protected] 


Програмният оператор на програма планира да обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

публ. 03.06.2021 г.


Процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

публ. 02.06.2021 г.

Днес, 31 май 2021 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“.

Основната цел проекта е изграждане на административен капацитет за образователно и социално включване чрез предоставяне на съответни обучения в различни области на няколко типа участници, ангажирани с изпълнението на други проекти в Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Проектът ще се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 487 628 евро.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 юни 2021 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в ИСУН 2020.


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения