Европейско младежко научно изложение, Гдиня, Полша, 2018 г.

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Архив 2018 » Европейско младежко научно изложение, Гдиня, Полша, 2018 г.

Европейско младежко научно изложение, Гдиня, Полша, 2018 г.

16-22 юли 2018 г.

От 1999 г. Министерството на образованието и науката (МОН) е организатор на Национален конкурс „Млади таланти“. Конкурсът е добра възможност за подкрепа на изявите на младите хора на възраст между 14 и 21 години, притежаващи новаторско мислене, интерес към науката и потенциал за провеждането на научни изследвания във всички области на науката.

По време на националния кръг на конкурса „Млади таланти” бяха определени и българските участници за Европейското младежко научно изложение, което през 2018 г. се проведе в гр. Гдиня, Полша. Организатор на изложението е неправителствената младежка организация MILSET, чиято основна цел е да развива научна култура сред младите хора, чрез организирането на различни научни и технологични програми, в това число научни панаири, научни лагери, конгреси и др.

Тазгодишното издание на Европейското младежко изложение се проведе в периода 16-22 юли 2018 г., в Гдиня, Полша. В него взеха участие повече от 300 представители от 27 държави, включително от Мексико, Колумбия, Тунис, Алжир, Южна Корея, Хонконг, Иран, Русия, Турция, Полша и почти всички страни членки на Европейския съюз. Представени бяха 133 проекта, сред които и проектите на българските участници:

  • „Blumber“ на Антоан Бисер Георгиев, ученик в 10 клас в Природо-математическата професионална гимназия „Св. Климент Охридски“ – Монтана;
  • „Hovercraft RC“ на Светослав Бойков Георгиев, ученик в 12 клас в Природо-математическата гимназия „Професор Емануил Иванов“ – Кюстендил;
  • „Комбинаторна игра с домина върху правоъгълни дъски“ на Димитър Атанасов Чакъров, ученик в 10 клас в Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив;

Проектът „Blumber“ на Антоан Георгиев се превърна в една от атракциите на изложението. В неговата основа е система, която чрез очила за виртуална реалност и специален софтуер, позволява на всеки един от посетителите да влезе вътре в самата компютърната игра, разработена от българския участник.

Играта „домино“ е в основата на проекта на Димитър Чакъров „Комбинаторна игра с домина върху правоъгълни дъски“. Ученикът прави интересно изчисление, с което винаги може да предвиди кой участник ще спечели играта в зависимост от това дали започва да играе първи или втори.

Проектът „Hovercraft RC“ на Светослав Георгиев от Природо-математическа гимназия, гр. Кюстендил, е умален модел на кораб, който се движи на принципа на въздушна възглавница. Изобретението може да седвижи както по земна настилка, така и по вода.

Ръководител на българската делегация беше г-н Димитър Асенов, главен експерт в дирекция „Наука“, МОН.

По време на изложението всеки от участниците разполагаше с индивидуален щанд, за представяне на своя проект, като същевременно имаше и възможността в рамките на 5 минути, на специално изградена сцена да представи публично своята разработка и да насърчи посетителите да разгледат неговото откритие.

Българските участници/млади таланти, се представиха повече от достойно. Доказателство за което са получените сертификати от участието им в Европейското младежко изложение.

Следващото Европейско младежко изложение през 2020 г. ще се проведе в гр. Сучава, Румъния.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения