Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XII клас по учебния предмет чужд език – италиански език, за профилирана подготовка за постигане на ниво В1.1 по ОЕЕР – модул 3 „Език и култура“ и модул 4 „Езикови практики“

Заповед № РД 09-2653/18.09.2023 г. (публ. 19.09.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и френски език, за профилирана подготовка за XII клас за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

Заповед № РД 09-2654/18.09.2023 г. (публ. 19.09.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници от I до XII клас по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-2367/11.09.2023 г. (публ. 12.09.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по общообразователния учебен предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД09-2137/ 31.08.2023 г. (публ. 01.09.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Реч и предметна дейност

Заповед № РД09-1937/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Развитие на речта и произношение

Заповед № РД09-1936/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Музикални стимулации

Заповед № РД09-1934/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Моторика

Заповед № РД09-1933/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване  и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Фонетична ритмика

Заповед № РД09-1935/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания – увреден слух, Развитие на речта

Заповед № РД09-1932/ 21.08.2023 г. (публ. 23.08.2023 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език: испански, италиански, немски и френски език по задължителните модули за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка – модул 1 „Устно общуване“ и модул 2 „Писмено общуване“

Заповед № РД09-5048/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език : италиански, немски и френски език по задължителните модули за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас за постигане на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка – модул 1 „Устно общуване“ и модул 2 „Писмено общуване“

Заповед № РД09-5047/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет чужд език: италиански и руски език по задължителните модули за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас за постигане на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка – модул 1 „Устно общуване“, модул 2 „Писмено общуване“, модул 3 „Езикът чрез литературата“ и модул 4 „Култура и междукултурно общуване“

Заповед № РД09-5046/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет изобразително изкуство по задължителния модул за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас – модул 1 „Теория на изкуството“, модул 2 „Изкуство и изразни средства“, модул 3 „Визуална култура“ и модул 4 „Дигитални изкуства“

Заповед № РД09-5045/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет музика по задължителния модул за профилирана подготовка за XI клас и за XII клас – модул 1 „Музикална култура“, 2 „Теория на музиката“, 3 „Музикален инструмент/пеене“ и 4 „Пиано/електронни инструменти“

Заповед № РД09-5044/07.10.2022 г. за откриване на процедура (публ. 10.10.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по учебния предмет чужд език – италиански език

Заповед № РД 09-4509/16.09.2022 г. за откриване на процедура  (публ. 19.09.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език – иврит

Заповед № РД09-4354/ 14.09.2022 г. за откриване на процедура (публ. 15.09.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език – арменски език

Заповед № РД09-4353/ 14.09.2022 г. за откриване на процедура (публ. 15.09.2022 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература

Заповед № РД09-4131/02.09.2022 г. за откриване на процедури (публ. 05.09.2022 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература

Заповед № РД09-4030/30.08.2022 г. за откриване на процедури 


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия (неконфесионално обучение) по новите учебни програми от V клас до XII клас

Заповед № РД09-3903/ 15.08.2022 г. за откриване на процедури (публ. 16.08.2022 г.)


Процедури по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и френски език, за профилирана подготовка за XII клас за постигане на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка 

Заповед № РД09-3634/22.07.2022 г. за откриване на процедури (публ. 26.07.2022 г.) 


Процедури по учебния предмет чужд език – испански език, италиански език, немски език и френски език, за профилирана подготовка за XII клас за постигане на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка 

Заповед № РД09-3664/26.07.2022 г. за откриване на процедури  (публ. 26.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване проекти на учебници за XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка по учебния предмет информатика - модул 3 „Релационен модел на база данни” и модул 4 „Програмиране на информационни системи”

Заповед № РД09-3633/22.07.2002 г. за откриване на процедури  (публ. 26.07.2022 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за I – XII клас по учебния предмет хореография

Заповед № РД09-3661/26.07.2022 г. за откриване на процедури (публ. 26.07.2022 г.)


Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет италиански език за III клас и за IV клас

Заповед № РД09-3573/14.07.2022 г. за откриване на процедури (публ. 14.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти от I до IV клас за учениците със сензорни увреждания – увреден слух, по учебния предмет реч и предметна дейност

Заповед № РД09-3482/ 06.07.2022 г.  за откриване на процедура (публ. 11.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – развитие на речта

Заповед № РД09-3486/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – музикални стимулации

Заповед № РД09-3484/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – развитие на речта и произношение

Заповед № РД09-3483/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – фонетична ритмика

Заповед № РД09-3482/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за ученици с увреден слух от I клас, които се обучават в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух – моторика

Заповед № РД09-3480/ 06.07.2022 г. за откриване на процедура (публ. 08.07.2022 г.)


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет – религия (християнство-православие) за X и за XII клас по новите учебни програми

Заповед № РД09-3062/13.05.2022 за откриване на процедура (публ. 16.05.2022 г.)


 


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии по новите учебни програми за V клас, VI клас и VII клас

Заповед № РД09-3563/ 16.12.2020 за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии по новите учебни програми за V клас, VI клас и VII клас (публ. 22.12.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения