31.10.2018 г. Набира предложения за номиниране на експерти в оценителния панел на COST

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » 31.10.2018 г. Набира предложения за номиниране на експерти в оценителния панел на COST

Министерството на образованието и науката набира предложения за номиниране на експерти в оценителния панел на COST

Министерството на образованието и науката стартира процедура по набиране на предложения за номиниране на 18 български експерти в оценителния панел на Европейската програма за сътрудничество в науката и технологиите (COST).

COST е най-продължителната европейска рамка, подкрепяща транснационалното сътрудничество между учени, инженери и иноватори от цяла Европа. Програмата успешно изгражда мостове между различните и разнообразни научни общности в Европа и представлява ефективен инструмент за създаване и разширяване на мрежи, особено за младите хора в началото на своята кариера.

Оценителният панел се състои от експерти от всички държави членки на COST и е част от процеса по оценяване на проектните предложения на COST. Експертите са разпределени в 6 основни научни области, като се сформират ad hoc групи в зависимост от количеството и качеството на проектните предложения. Именно оценителният панел следва да гарантира за високото качество на вече оценените от външни експерти проектни предложения.

Подборът ще се извърши от ad hoc комисия, сформирана в рамките на Министерството на образованието и науката. Комисията ще извърши подбора по зададените критерии и принципите за полов и възрастов баланс.

Експертите следва да имат знания в един или повече от посочените научни области и подобласти, да бъдат активни и с опит в участие в международни мрежи и проекти. Също така следва отлично да владеят английски език, да умеят да работят в международен екип, да имат възможност за дистанционна работа с конфиденциална информация и да притежават необходимите цифрови умения. С предимство се ползват имащите опит в оценяването на научни проекти.

Кандидатите следва да изпратят своите автобиографии (Europass CV) и мотивационни писма (до 2 страници) на [email protected] в срок до края на октомври 2018 г.

Приложен документ: Научни области и подобласти

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения