Членове на Комисията по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика

Със Заповед № РД 09-1150/01.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 09-1459/14.07.2021 г. и Заповед № РД 09-3578/19.10.2021 г., е определена Комисия по академична етика в състав::

Председател:

проф. Венцислав Динчев

 

Проф. Венцислав Динчев

Автобиография

 

 

Членове:

Проф. Ирини Дойчинова-Цекова

 

Проф. Ирини Дойчинова-Цекова

Автобиография

 

 

Проф. Веска Георгиева

 

Проф. Веска Георгиева

Автобиография

 

 

Проф. д-р Радослав Радев

 

Проф. Радослав Радев

Автобиография

 

 

 

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков

 

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков

Автобиография

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения