Проф. инж. Веска Георгиева

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика » Проф. инж. Веска Георгиева


Професор, доктор в Техническия Университет-София, Факултет по телекомуникации. Основна област на научни изследвания - комуникационна и компютърна техника (Теоретични основи на комуникационната техника). Автор и съавтор на над 90 научи публикации в областта на обработка на едномерни и многомерни сигнали и обработка на медицински изображения, от които 5 глави от книги на издателство Springer. Специализирала е “Комуникационни системи - системи за телемедицина” и «Компютърни системи за медицинска диагностика» в Университета в Карлсруе, Германия (съответно 2009 и 2012г.) и «Информатика» в «Ото фон Гьорике» Университет в Магдебург, Германия (2014 г.).

Член е на Българското дружество по разпознаване на образи към Международната асоциация по разпознаване IAPR и Международната научна организация ITHEA.

Участва в редакционната колегия на списанията : International Journal of Bio-Medical Informatics and е- Health; Компютърно и комуникационно инженерство, IN-SILICO INTELLECT - Journal of Science, Innovative Technologies and Informatics. Член е на редакционния съвет на рецензентите на списание „Egyptian Computer Science Journal”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения