Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. » Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Снимка: Започва изпълнението на Програмата

Стартира изпълнението на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

На 24 октомври 2018 г., в хотел РАМАДА София Сити Център, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, беше домакин на голямо информационно събитие, с което беше даден старта на изпълнението на програмата. Важна част от събитието беше и срещата за създаване на партньорства между общини/организации от страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и българските местни власти и организации, които имат интерес към изпълнение на съвместни проекти.

От името на страните – донори в срещата участваха представители на Норвегия и Исландия, а от българска страна - представители на общински ръководства от цялата страна, директори на детски градини, директори на младежки центрове и ръководители на други организации, работещи с деца и младежи. Като цяло, общият брой на участниците надхвърли 170 души, което е безспорно доказателство за големия обществен интерес към програмата.

От името на ръководството на Министерството на образованието и науката, участниците в събитието бяха поздравени от заместник-министър Карина Ангелиева.

Приветствени думи произнесоха и официалните гости на събитието: Грете Кристине Одегаард, съветник в Посолството на Кралство Норвегия и Даниела Цонева – представител на Националното координационно звено към Министерския съвет на Република България. Беше прочетен и поздравителен адрес от името на Амелия Гешева  - заместник-министър на културата.

Основният доклад на събитието беше представен от Цветана Герджикова – директор на дирекция „Външни европейски програми“ в МОН и ръководител на Програмния оператор. В доклада бяха очертани както целите и задачите на програмата като цяло, така и основните характеристики на отделните процедури, по които общините и техните партньори ще могат да се кандидатстват с проекти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения