Учебни програми за профилирана подготовка

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни програми за профилирана подготовка

Заповед № РД09-4022/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебни програми за осигуряване на профилираното обучение на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас, съгласно приложенията, изменена със Заповед № РД09-515/24.01.2019 г., Заповед № РД 09-594/04.02.2019 г., Заповед № РД09-1283/02.06.2020 г., Заповед № РД09-2613/28.09.2020 г. и със Заповед № РД09-2800/08.10.2020 г.:

Български език и литература за профилирана подготовка 

Математика за профилирана подготовка 

Информатика за профилирана подготовка 

Информационни технологии за профилирана подготовка 

История и цивилизации за профилирана подготовка 

География и икономика за профилирана подготовка 

Философия

Биология и здравно образование за профилирана подготовка (акт.  04.11.2020 г.)

Физика и астрономия за профилирана подготовка (акт. 12.06.2020 г.)

Химия и опазване на околната среда за профилирана подготовка 

Музика за профилирана подготовка 

Изобразително изкуство за профилирана подготовка 

Предприемачество за профилирана подготовка 

Физическо възпитание и спорт за профилирана подготовка 

Учебни програми за профилирана подготовка по чужд език

Учебна програма за профилирана подготовка за постигане на ниво В1.1 по португалски, латински и китайски език

Португалски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В1.1, утвърдена със Заповед № РД09-659/20.03.2020 г. (публ. 30.03.2020 г.)

Латински език за профилирана подготовка за постигане на ниво В1.1, утвърдена със Заповед № РД09-1885/02.09.2021  г. (публ. 03.09.2020 г.)

Китайски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка, утвърдена със Заповед № РД09-5942/ 20.12.2022  г., в сила от учебната 2023/2024 (публ. 21.12.2022 г.)

Учебни програми за профилирана подготовка по арабски език, китайски език, корейски език, японски език, утвърдени със Заповед № РД09-2557/03.10.2019 г. (публ. 03.01.2020 г.)

Арабски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В2
Китайски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В2
Корейски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В2
Японски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В2

Приложените учебни програми влизат в сила от учебната 2020-2021 година за ХІ клас и от учебната 2021-2022 година за ХІI клас.

Румънски език за профилирана подготовка за постигане на ниво В2, утвърдена със Заповед № РД09-4251/ 09.11.2021 г. (публ. 12.11.2021 г.)

Иврит за профилирана подготовка за постигане на ниво В1.1, утвърдена със Заповед РД09-90/11.01.2022 г., изменена със Заповед № РД09-935/20.01.2022 г. (публ. 25.01.2022 г.)

Иврит за профилирана подготовка за постигане на ниво В1, утвърдена със Заповед РД09-89/11.01.2022 г., изменена със Заповед № РД09-938/20.01.2022 г. (публ. 25.01.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения