Социално партньорство

Начало » Социално партньорство

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образованиe № Д01-197/17.08.2020 г.  (публ. 25.08.2020 г.)

АНЕКС №Д01-157/20.07.2022 към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 20.07.2022 г., подменен с електронно четим на 09.11.2022 г.)

АНЕКС № Д01-44/04.04.2022 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 04.04.2022 г., подменен с електронно четим на 12.04.2022 г.)

АНЕКС № Д01-247/11.11.2021 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 11.11.2021 г., подменем с електронно четим на 08.12.2021 г.)

АНЕКС № Д01-169/19.07.2021 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 09.08.2021 г.)

АНЕКС № Д01-342/07.12.2020 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.  (публ. 15.12.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+