Архив

Начало » Социално партньорство » Архив


КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образованиe № Д01-197/17.08.2020 г.  (публ. 25.08.2020 г.)

АНЕКС №Д01-157/20.07.2022 към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 20.07.2022 г., подменен с електронно четим на 09.11.2022 г.)

АНЕКС № Д01-44/04.04.2022 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 04.04.2022 г., подменен с електронно четим на 12.04.2022 г.)

АНЕКС № Д01-247/11.11.2021 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 11.11.2021 г., подменем с електронно четим на 08.12.2021 г.)

АНЕКС № Д01-169/19.07.2021 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 09.08.2021 г.)

АНЕКС № Д01-342/07.12.2020 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г.  (публ. 15.12.2020 г.)


КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР № Д01-134/08.06.2020 г. за системата на предучилищното и училищното образованиe (публ. 20.08.2020 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения