Архив "Полезна информация" след 2019

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" след 2019

Националната студентска олимпиада по математика за 2023 година (публ. 10.04.2023 г.)

Техническа информация;

Регламент;

Конспект;

Срок за регистрация: 21.04.2023 г., на сайта на олимпиадата https://nsom.fmi.uni-sofia.bg/


Заповед № РД09-929/16.04.2021 г. предоставяне на средствата по чл. 105, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. на държавните висши училища (публ. 19.04.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения