До 15 март 2019 г. Стипендии за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2022-2019 г. » До 15 март 2019 г. Стипендии за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Информация
за конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Държавната агенция за международно образование на Република Корея обявява конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея.

През 2019 г. ще бъдат избрани 7 студенти от Република България, които имат желание да продължат образованието си в Република Корея.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и подават необходимите документи (на ръка или изпратени по куриер) в Посолството на Република Корея в срок до 17:30 ч. на 15 март 2019 г.

Резултатите за избраните кандидати, които са допуснати до интервю ще бъдат обявени седмица след приема на документи.

Подробна информация по отношение на начина на кандидатстване, необходимите документи и университетите в Република Корея може да бъде намерена на сайта на Посолството http://overseas.mofa.go.kr/bg-bg/brd и на сайта агенцията http://www.niied.go.kr/eng/main.do.

Информация за контакт с Посолство на Република Корея в София:
тел. 02/971 2181 или [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения