Първа съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Архив 2019-2021 » Първа съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“

Mинистерството на образованието и науката и българското представителство на EATRIS-ERIC имат удоволствието да отправят покана за участие в първата съвместна конференция под надслов „Европейската научна инфраструктура за транслационна медицина EATRIS-ERIC в България“.

EATRIS – ERIC e паневропейски консорциум към ЕС и има основна роля в развитието на знанията и технологиите в областта на транслационните изследвания, разработването на лекарства, иновативни стратегии и подходи за превенция, диагностика и медицинско лечение, състоящ се от над 80 водещи европейски института.

На 7 март 2019 г. от 10:00 ч. до 13.00 ч. в огледалната зала на Софийския университет ще се състои сесия във връзка с присъединяването на България за член на Европейската инфраструктура за транслационна медицина – EATRIS-ERIC (www.eatris.eu). Събитието се провежда под патронажа на Министерство на образованието и науката и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е част от програмата посветена на създаването на партньорска структура на европейския консорциум в България.

В конференцията ще участват представители на Изпълнителния борд на EATRIS-ERIC, Anton Ussi, Martin de Kort и David Morrow, като част от тяхното официално посещение в страната. Ще бъдат представени европейските научни програми и инфраструктури в областта на биомедицината и ще бъдат обсъдени възможностите за научно и технологично сътрудничество в областта на персонализираната транслационна медицина, възникващи от присъединяването на България към Европейската инфраструктура.

В програмата на форума се предвиждат презентации на научноизследователска инфраструктура отговаряща на високите стандарти на съвременната молекулна медицина и омикс-технологиите, насочени към персонализирана фундаментална и приложна медицина, като Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), концепцията за изграждане и развитие на финансирания чрез ОП НОИР Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ и Центърът за компетентност „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.

Програма

07.03.2019 (Четвъртък), Ректората на Софийския университет “Свети Климент Охридски”
Нова конферентна зала (Огледалната зала), ІІ етаж, северно крило

09.30 – 10.00 – Регистрация и кафе

10.00 – 10.20 – откриване, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Карина Ангелиева

Модератори: Проф. Румен Панков и проф. Росица Конакчиева

10.20 – 10.50 – Anton Ussi - EATRIS –ERIC преглед, стратегически план и оперативни дейности

10.50 – 11.20 – David Morrow/Martin de Kort – EATRIS –ERIC научни платформи, проекти

11.20 – 11.30 – дискусия

11.30 – 11.50 – Национален център за заразни и паразитни болести, Център по компетентност за фундаментални, транслационни и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология.

11.50 – 12.10 – проф. д-р Мариана Мурджева, МУ-Пловдив, Център по компетентност за персонализирана медицина

12.10 – 12.30 – проф. Радка Кънева, Център по молекулярна медицина, МУ-София, партньор на BBMRI

12.30 – 12.50 – Научната инфраструктура за клетъчни технологии в биомедицината

12.50 – 13.00 – Обща дискусия и закриване

13.00 – 14.00 – обяд за участниците

Предварителна регистрация е възможна чрез https://doodle.com/poll/283ffiym926hk43r 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения