Архив за 2019-2022 г.

Начало » Документация » Конкурси » Учители » Архив за 2019-2022 г.

 


Заповед № РД09-3772/05.08.2022 г. за кадровото осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чехия и на Българското средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 7 септември 2022 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428, 02 92 17 590). (публ. 08.08.2022 г.)


Заповед № РД09-3511/11.07.2022 г. за кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 22 юли 2022 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“. (публ. 11.07.2022 г.)


Заповед № РД09-3510/11.07.2022 г. за кадровото осигуряване на Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 22 юли 2022 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“. (публ. 11.07.2022 г.)


Заповед № РД09-1595/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за директор на БСУ „Хр. Ботев“ в Братислава, Словакия (публ. 11.08.2021 г.)


(публ. 15.10.2021 г.)

Недопуснати кандидати: Георги Ангелов Божурин

Допуснати кандидати: Добрина Ангелова Банова

Конкурсът ще се проведе на 25 октомври 2021 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката – гр. София, бул. „Княз Дондуков“, № 2А.


Декларация за удостоверяване на обстоятелствата (публ. 05.10.2021 г.)

Документите се подават в сградата на МОН, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, в срок до 08 октомври 2021 г. За контакти: 02/92 17 428, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“.


Заповед № РД09-1702/13.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „учител, начален етап на основното образование“ на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република (публ. 16.08.2021 г.)

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 17 септември 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел.: 02 92 17 428).


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година, както следва:

  1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
  2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
  3. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
  4. Преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите    ТУК.

В срок до 26 август 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 09.08.2021 г.).


Министерство на образованието и науката обявява свободно място за длъжността „главен счетоводител“ (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1403/12.07.2021 г. относно кадровото осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чехия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 7 дни от публикуването на обявата до 23 юли включително.


Заповед № РД09-1352/30.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно кадровото осигуряване на БСУ "Христо Ботев" - град Братислава за учебната 2021/2022 година (публ. 30.06.2021 г.)

Свободни места за учебната 2021/2022 година:
1. За длъжността „учител, начален етап на основното образование“ – 1 място.
2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)“ – 1 място.
3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


Заповед № РД09-1351/30.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република за учебната 2021/2022 година (публ. 30.06.2021 г.)

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


ПОДБОР за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година (публ. 02.03.2021 г.)

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите   ТУК.

В срок до 30 март 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 02.03.2021 г.)Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 18 септември 2020 г. включително (Обявата е публикувана на 28.08.2020 г.)


Заповед за обявяване на свободно учителско място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ в БСУ Д-р Петър Берон - гр. Прага за учебната 2020/2021 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2020 г. включително (Обявата е публикувана на 13.08.2020 г.)


Заповед № РД09-1493/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)


Заповед № РД09-1492/ 10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място учителско място в БСУ Д-р Петър Берон - гр. Прага за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)


Заповед № РД09-741/07.04.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места в Европейските училища

Заявление за кандидатстване

Необходимите документи следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението електронно подписани на електронен адрес [email protected] или лично, или чрез пълномощник в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване: 21 април 2020 г. (Обявата е публикувана на 08.04.2020 г.)


Заповед № РД09-172/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 дена от публикуването на обявата на сайта – 12 февруари 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 28.01.2020 г.


ИНФОРМАЦИЯ за конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност, обявен от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолството на САЩ в Република България
публ. 17 януари 2020 г.
 
Документите се подават по електронен път до 14 февруари 2020 г.
 
Заповед № РД09-2923/25.11.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до един месец от публикуването на обявата включително,  на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428; 02 92 17 590). (Обявата е публикувана на 26.11.2019 г.)


 
 
Заповед № РД 09-2640/14.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия 

Срокът да подаване на документи е до 24 октомври 2019 г. включително (Обявата е публикувана на 14.10.2019 г.)

Национален конкурс „Иноватори в образованието“ на Министерството на образованието и науката на тема „За учителите, които вдъхновяват“

Регламент
Номинационен формуляр за директори и управленски училищни екипи (актуализиран 24.09.2019 г.
Номинационен формуляр за учители и учителски екипи (актуализиран 24.09.2019 г.)
Декларация за информираност и съгласие (Обявата е публикувана на 20.09.2019 г.)

 
Заповед № РД09-2060/08.08.2019 г. за обявяване на свободно място за учебната 2019/2020 година за длъжността "учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава.
 
Срокът за подаване на документи е 30.08.2019 г. (Обявата е публикувана на 09.08.2019 г.)

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;

Обява

Формуляр (по образец) за участие в конкурса

В срок до 26 август 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката (публикувано на 01.08.2019 г.)


Национална научно-практическа конференция Насърчаване и повишаване на грамотността

Покана за участие

Срок за изпращане на доклади 05.09.2019 (публикувано на 25.07.2019 г.)


Семинар-обучение в Йерусалим на учители през м. септември 2019 г., организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел „Яд Вашем“

Oбща информация за изискванията за участие
Заявление за участие в курс, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма
Приложение към заявлението (справка за учители)


Документите се подават до 19.07.2019 г. в „Приемна“ на МОН, адресирани до дирекция „Квалификация и кариерно развитие“  (публикувано на 11.07.2019 г.)


Заповед № РД09-1760/28.06.2019 г. за кадровото осигуряване на Българското средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, за учебната 2019/2020 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 01 до 15 юли 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


Заповед № РД09-1761/ 28.06.2019 г. за кадрово осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, за учебната 2019/2020 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 01 до 15 юли 2019 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел.: 02 92 17 428).


Министерство на образованието и науката обявява конкурс за свободни места за следните длъжности:

ЗАПОВЕД

1.„учител по френски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Люксембург І;
Заявление
2. „учител по информатика и информационни технологии“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Люксембург І;
Заявление
3. „учител по физическо възпитание и спорт“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
4. „учител по химия“ на английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
5. „учител по английски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV;
Заявление
6. „учител по математика“ в средната степен (S1-S7) в Европейското училище –
Брюксел ІV.
Заявление

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от датата на публикуване - 10 юни 2019 г., на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Kрайният срок е 20 юни 2019 г.


Лого на Научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Дванадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

15 - 17 април 2019 г., гр. Русе

Покана

Заявки за участие без доклад се подават до 28.03.2019 г. 


Регламент за организиране на Национален конкурс за игри и игрови материали, изработени от учители или други педагогически специалисти в детските градини и училища с подготвителни групи

Конкурсните материали за областен етап се изпращат на адреса на съответното Регионално управление на образованието в срок до края на деня на 29 март 2019 г.


Свободно място за учебната 2018/2019 година за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (история и цивилизации)“ – 1 място

Повече информация

Срок за подаване на документи – от 18 декември 2018 г. до 04 януари 2019 г. включително.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения