Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2018 г.

Начало » Бюджети и финансови отчети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ » Архив » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2018 г.

Tримесечни отчети на МОН към 31.12.2018 г. 

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.12.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 31.12.2018 г.

Mесечни отчети на МОН към 31.12.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.12.2018 г.

Отчети на БАН към 31.12.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 30.11.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 30.11.2018 г.

Отчети на БАН към 30.11.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 31.10.2018 г.

Отчети на ДВУ към 31.10.2018 г.

Отчети на БАН към 31.10.2018 г.

Тримесечни отчети на МОН към 30.09.2018 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 30.09.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 30.09.2018 г.

Отчети на ДВУ към 30.09.2018 г.

Oтчети на БАН към 30.09.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 31.8.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.08.2018 г. 

Отчети на БАН към 31.08.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 31.07.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.07.2018 г.

Отчети на БАН към 31.07.2018 г.

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2018 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 30.06.2018 г.

Отчети на ДВУ към 30.06.2018 г.

Отчети на БАН към 30.06.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 31.5.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.05.2018 г.

Отчети на БАН към 31.05.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 30.04.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 30.04.2018 г.

Отчети на БАН към 30.04.2018 г.

Tримесечни отчети на МОН към 31.03.2018 г.

Tримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 31.03.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 31.03.2018 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2018 г.

Отчети на БАН към 31.03.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 28.02.2018 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2018 г.

Отчети на БАН към 28.02.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 31.01.2018 г.

Отчети на ДВУ към 31.01.2018 г.

Отчети на БАН към 31.01.2018 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения