Проект „EQAVET: VIREO 3-RE-MODE“

Начало » Професионално образование » Качество » Проект „EQAVET: VIREO 3-RE-MODE“

Проект № 101048469 – ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA – VIREO 3-RE-MODE по програма Еразъм+

 

 

 

 

 

 

 


Проект № 101048469 – ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA – VIREO 3-RE-MODE по програма Еразъм+

Информация за проект „Осигуряване на качеството при преглед на учебното съдържание и модернизацията на професионалното образование и обучение“ - „EQAVET: VIREO 3-RE-MODE“ по програма Еразъм+

Цели и основни дейности (публ. 14.06.2022 г.)


Методология за използване на информация от пазара на труда за адаптиране на учебните програми в професионалното образование и обучение с пилотно проучване в секторите „Строителство“, „Туризъм“ и „Информационни и комуникационни технологии“ (публ. 11.10.2023 г.)


Опитът на Испания в осигуряване на съответствие на ДОС, учебните и изпитните програми с нужните умения на пазара на труда (публ. 15.09.2022 г.)

Нидерландия - дефиниции и използване на образователни стандарти (публ. 15.09.2022 г.)

Основни препоръки от доклада на Центъра за иновации и експертиза в областта на професионалното образование и обучение в Холандия (СИНОП) за съдържанието на професионалното образование и обучение по проект „Техническа помощ за създаване на секторни съвети за уменията“ (публ. 15.09.2022 г.)


Регионални работни срещи по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, април – юни 2023 г. (публ. 07.07.2023 г.)

Работна среща по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3,  15 февруари 2023 г., гр. София (публ. 17.02.2023 г.)

Работна среща по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, 9 декември 2022 г., гр. София (публ. 12.12.2022 г.)

Работна среща по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, 22 ноември 2022 г., гр. София (публ. 29.11.2022 г.)

Работна среща по проект № 101048469-ERASMUS-EDU-2021-EQAVET-IBA-Vireo 3, 10 и 11 октомври 2022 г., гр. Пловдив (публ. 29.11.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения