До 25 април 2019 г. Награди „Питагор“ 2019 г. за български учени и научни колективи за 2016-2018 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 25 април 2019 г. Награди „Питагор“ 2019 г. за български учени и научни колективи за 2016-2018 г.

МОН отличи с награди „Питагор“ български учени със значим принос в науката

30 май 2019 г.

Заповед за определяне състава на журито

Доклад на журито за номиниране на наградените учени

Заповед за награждаване на учени в отделните категории


Награди за наука „Питагор“

Награди „Питагор“ 2019 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2016-2018 г.

 


През 2019 г. наградите за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчвани в следните категории:

 1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в областта на:
  o - природни и инженерни науки;
  o - хуманитарни и социални науки;
  o - здраве и медицински науки;
 4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 6. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Носителите на голямата награда „Питагор“ ще получат грамота, парична награда по 12 000 (дванадесет хиляди) лв. и авторска статуетка „Питагор“.

Носителите на наградата „Питагор“ във всички останали категории ще получат грамота, парична сума по 8000 (осем хиляди) лв. и холограма на статуетката „Питагор“.

Общи изисквания към подалите документи за участие са:

 • Попълнена    апликационна форма;
 • Наукометрични показатели;
 • Притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“;
 • Участие в международни организации и проекти;
 • Принос за развитие на науката;
 • Релевантност към съответната категория.

Попълнена апликационна форма за участие в конкурса могат да подават научни организации, група учени и индивидуални учени. Не се допускат за участие в процедурата учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години.

Крайният срок за подаване на предложенията е 25 април 2019 г. на електронен адрес:

[email protected] и [email protected].

Официалната церемония по връчване на годишните награди за наука „Питагор“ ще се проведе на 30.05.2019 г. (четвъртък) от 19,00 ч. в Концертната зала на централния военен клуб.

Заповед № РД 09-1306/13.05.2019 г. за изменение на Заповед №РД09-885/28.03.2019 г.

Заповед № РД09-885/28.03.2019 г. за обявяването на конкурса

Апликационна форма

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения